Organizatorzy

SDCM – Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych – to polski głos branży motoryzacyjnej. To 100 największych graczy Przemysłu i Rynku części motoryzacyjnych, Członków SDCM, reprezentujących interesy przemysłu, handlu i usług o wartości ponad 116 mld złotych rocznie tworzących blisko 250.000 miejsc pracy.

SDCM należy do największych organizacji europejskich takich jak: CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) i FIGIEFA (Międzynarodowa Federacja Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych).

Stowarzyszenie zrzesza i reprezentuje międzynarodowe przedsiębiorstwa działające w przemyśle motoryzacyjnym, inwestujące w Polsce setki milionów złotych, takie jak Brembo, Delphi, Valeo, Federal Mogul, Mahle, ZF TRW, ale również wielu krajowych producentów jak np. WUZETEM, Janmor, Linex, Asmet, Lumag czy Tomex.

Członkowie SDCM to także najwięksi dystrybutorzy części zamiennych: Inter Cars SA, AD Polska, Moto-Profil, GroupAuto Polska i wiele innych.

Instytut Transportu Samochodowego ITS

ITS rozpoczął swoją działalność w 1952 roku na mocy Zarządzenia Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 25 września 1951 r., w sprawie utworzenia Instytutu Transportu Samochodowego.

Obszarem działania Instytutu jest teren całego kraju. Problemy badawcze, którymi zajmował się Instytut na przestrzeni minionych ponad 65 lat ulegały stałym zmianom. Zmiany te były następstwem zapotrzebowania gospodarki narodowej i transportu samochodowego oraz postępu technicznego i organizacyjnego zarówno w gospodarce, jak i transporcie.

Obecnie najistotniejszymi zadaniami Instytutu są:

Bezpieczeństwo transportu

Ekonomika transportu

Ochrona środowiska

Bezpieczeństwo techniczne

Istotą działania ITS są wielodziedzinowe rozwiązania obejmujące ekonomikę i organizację transportu, certyfikacje, telematykę, psychologię, badania: dopuszczające pojazdy do ruchu, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów wyposażenia i części pojazdów, a ponadto recykling pojazdów i zużytych materiałów eksploatacyjnych. Instytut realizuje także przedsięwzięcia, związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego, ważne dla osiągania celów polityki społeczno-gospodarczej państwa.

Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej STM

STOWARZYSZENIE TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ (STM) istnieje  od 2001 roku. Jest organizacją prawną zrzeszającą głównie najważniejszych producentów, importerów z branży wyposażenia warsztatów samochodowych, autoryzowanych stacji obsługi pojazdów i Stacji Kontroli Pojazdów. Członkami organizacji są także osoby indywidualne działające w branży techniki motoryzacyjnej.

Celem STOWARZYSZENIA TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ jest reprezentowanie interesów środowiska techniki motoryzacyjnej wobec innych podmiotów i organów państwowych i samorządowych. Przyczyniania się to do tworzenia warunków dla właściwego rozwoju motoryzacji oraz inspirowania, wspomagania i promowania nowoczesnej myśli technicznej  także w polskim wydaniu. Promujemy zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji na rynku motoryzacyjnym , co w naszym przekonaniu leży w interesie przedsiębiorców i klientów. Kształtujemy i upowszechniamy zasady etyki w obrocie gospodarczym. Współorganizujemy wystawy, targi, konferencje, wyjazdy specjalistyczne, spotkania tematyczne i inne imprezy promocyjne.

STM jest jedyną w Polsce organizacją, która należy do europejskiego Stowarzyszenia EGEA European Garage Equipment Association  z siedzibą w Brukseli zrzeszającą producentów i dystrybutorów wyposażenia warsztatowego www.egea-association.eu .

Zapraszamy na naszą stronę www.stm.org.pl

Organizacja Pracodawców Motoryzacyjnych Moveo

Organizacja Pracodawców Motoryzacyjnych MOVEO zrzesza przedstawicieli serwisów samochodowych. Jej głównym zadaniem jest wspieranie branży warsztatowej w wielu aspektach działalności, jak na przykład ochrona przedsiębiorstw przed wadliwymi regulacjami prawnymi, które ich dotykają. Istotną rolą MOVEO jest współpraca z przedstawicielami urzędów, którzy niejednokrotnie nie mają możliwości zdobycia informacji niezbędnych do podjęcia odpowiednich decyzji w sprawach istotnych dla branży motoryzacyjnej. W ostatnim roku MOVEO podjęło szeroką współpracę z placówkami edukacyjnymi.

Koalicja Bezpieczni w Pracy KBwP

Koalicja Bezpieczni w Pracy powołana została z inicjatywy firm CWS-boco Polska, PW Krystian, LafargeHolcim oraz TenCate Protective Fabrics. W kolejnych latach do grona Koalicjantów dołączyły firmy SEKA S.A i Inter Cars. Najważniejszym celem inicjatywy jest promowanie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracodawców i pracowników, poprzez zachęcanie do wymiany dobrych praktyk oraz informowanie o aktualnych wymogach prawnych i korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów BHP.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu działa na rzecz zwiększenia napływu inwestycji do Polski, rozwoju polskich inwestycji zagranicznych oraz intensyfikacji polskiego eksportu. Agencja jest punktem pierwszego kontaktu dla firm planujących inwestycje lub eksport.

Wspierając przedsiębiorców, Agencja oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego projektu biznesowego. Pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców. Misją PAIH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku gospodarczego Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usługi.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu sukcesywnie rozwija sieć Zagranicznych Biur Handlowych Agencji (ZBH), których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak również przyciąganie inwestorów do Polski. ZBH będą zlokalizowane głównie na wschodzących rynkach Azji, Afryki oraz obu Ameryk, w miejscach o największym potencjale rozwojowym dla polskich firm. Biura oferują wsparcie dla firm poprzez efektywne zarządzanie informacjami gospodarczymi, przyczyniając się do zmniejszenia się ryzyka biznesowego podczas wchodzenia na nowe rynki z polskimi produktami, usługami i inwestycjami. Dzięki współpracy z ekspertami PAIH, firmy otrzymują również dostęp do całego wachlarza  instrumentów finansowania czy ubezpieczeń, oferowanych przez instytucje zrzeszone w grupie Polskiego Funduszu Rozwoju. Polska Agencja Inwestycji i Handlu realizuje również programy dedykowane ekspansji na rynki perspektywiczne: Go China, Go Africa, Go India, Go ASEAN oraz Go Iran.

Szczegółowe informacje na temat usług oferowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu dostępne są na stronie: www.paih.gov.pl.