Program Kongresu

Dzień pierwszy, środa 8 listopada 2017 r.

GODZINA SALA SYMPHONY SALA CONCERTO SALA ORATORIO
9:00 – 10:00 Rejestracja i poranna kawa
10:00 – 11:30 Siła kobiet w męskiej branży Regeneracja – Zamknięty obieg w gospodarce – APRA
11:30 – 12:00 Przerwa Kawowa
12:00 – 13:00 Produkcja, handel i usługi w motoryzacji – SDCM / FIGIEFA Badania techniczne pojazdów – ITS
13:00 – 13:30 Przerwa Kawowa
13:30 – 14:30 Produkcja, handel i usługi w motoryzacji – SDCM / FIGIEFA Badania techniczne pojazdów – ITS Serwisowanie flot w warsztatach niezależnych – SKFS
14:30 – 15:30 Lunch
15:30 – 17:30 Spotkania B2B Jak utrzymać pracownika? Czy na rynku pracy liczy się tylko wynagrodzenie? – Koalicja Bezpieczni w Pracy