Program Kongresu

Dzień pierwszy, środa 8 listopada 2017 r.