Badania techniczne pojazdów

Panel składa się z dwóch części:

  • prezentacji
  • forum dyskusyjnego

Moderator:

dr inż. Wojciech Jarosiński
Kierownik pracowni Technicznego Doradztwa SKP w ZDO/ITS

Tematy i poruszane kwestie:

  • Problematyka merytoryczno prawna badań technicznych pojazdów w RP – mgr inż. Paweł Dziedziak, inż. Tomasz Nielepkowicz
  • Wykorzystanie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej w administracji rządowej i samorządowej – mgr inż. Marcin Balke
  • Przystosowanie programu do obsługi SKP Patronat do wymagań systemu CEP2.0 – Rafał Szumowski
  • Prezentacja organizacji SKP pod Patronatem ITS. Planowane zmiany w systemie badań technicznych pojazdów – dr inż. Wojciech Jarosiński
  • Zmęczenie materiałów i elementów konstrukcyjnych w badaniach laboratoryjnych  – Tadeusz Szymczak
  • Wybrane zagadnienia homologacji po zabudowie lub przebudowie pojazdu – mgr inż. Sławomir Cholewiński, dr inż. Jacek Łączyński, mgr inż. Artur Gołowicz

Moderator

dr inż. Wojciech Jarosiński
Kierownik pracowni Technicznego Doradztwa SKP w ZDO/ITS

Pracownik naukowy. Od 2010 członek ekspert grupy roboczej WG3 (Standardized Inspection Outcomes) międzynarodowej organizacji zajmującej się badaniami technicznymi pojazdów CITA (International Motor Vehicle Inspection Committee), od 2013 członek RTWG i Komitetu Roadworthiness Group powołanego przez Komisję Europejską.

Prelegenci

mgr inż. Sławomir Cholewiński
Zakład Homologacji i Badań Pojazdów ITS

Absolwent Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej.
Zatrudniony w ITS od 1984r., obecnie jako specjalista badawczo-techniczny oraz p.o. Kierownika Zakładu Homologacji i Badań Pojazdów.
– Od 2012 r członek Rady Naukowej ITS.
– w 2012 r. odznaczony srebrnym medalem prezydenta RP za długoletnia służbę
– w 2017 r odznaczony odznaką honorową przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa „Zasłużony dla Transportu RP”
Od wielu lat zajmuje się badaniami i homologacją pojazdów oraz zagadnieniami prawno-technicznymi dopuszczania pojazdów do ruchu na drogach publicznych.

dr inż. Tadeusz Szymczak
Centrum Badań Materiałowych ITS

Jest pracownikiem naukowym Centrum Badań Materiałowych Instytutu Transportu Samochodowego. Pełni funkcję z-cy kierownika Centrum oraz kierownika Pracowni Badań Mechanicznych. Jest współautorem 3 patentów oraz ok. 90 publikacji naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

mgr inż. Artur Gołowicz
Specjalista w pracowni badań ruchowych pojazdów w ZBH/ITS

Od 2015 członek – ekspert grupy roboczej GRRF ds. hamulców i układów napędowych Światowego Forum Harmonizacji Przepisów dot. Konstrukcji Pojazdów (WP.29) ONZ
Od 2016 członek – ekspert CITA (International Motor Vehicle Inspection Committee).
Języki obce – język angielski

dr inż Jacek Łączyński
Zakład Homologacji i Badań Pojazdów ITS

Doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.
– zatrudniony w ITS od 1 marca 2006 r., obecnie jako specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Homologacji i Badań Pojazdów w ITS oraz od 1marca 2007 r. jako Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie,
– autor lub współautor około 20 publikacji krajowych i międzynarodowych,
– wykonawca projektu AMC_2 INNOTECH K2 /IN2/35/182265/NCBR/13 pt. „Kompleksowy system wsparcia osób niepełnosprawnych ruchowo w oparciu o Auto Mobility Center (AMC_2)”,
– członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych.

inż. Tomasz Nielepkowicz
Specjalista badawczo techniczny w pracowni Technicznego Doradztwa SKP

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydział Samochody i Maszyny Robocze

mgr inż. Marcin Balke

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Transport, wieloletni pracownik Instytutu Transportu Samochodowego, specjalista w zakresie tworzenia i funkcjonowania katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rafał Szumowski
Specjalista informatyk w pracowni Technicznego Doradztwa SKP w ZDO/ITS

mgr inż. Paweł Dziedziak
Kierownik Zakładu Procesów Diagnostyczno-Obsługowych

Absolwent wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej (obecnie Inżynierii Produkcji) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wielskiego. W 2001 roku ukończył zaoczne studia podyplomowe z zakresu „Diagnostyki Pojazdów Samochodowych” organizowanych przez Politechnikę Warszawską, Wojskową Akademię Techniczną oraz Instytut Transportu Samochodowego.
Specjalista badawczo-techniczny, uprawniony diagnosta, wykładowca na kursach kandydatów na uprawnionych diagnostów oraz uprawnionych diagnostów.