Wyzwanie na dziś: jak utrzymać pracownika – czy na rynku pracy liczy się tylko wynagrodzenie?

Sesja porusza kwestie związane z obszarem HR. Będzie składać się z dwóch części: prezentacji i panelu dyskusyjnego.

Moderator:

Marcin Gralewski

Tematy i poruszane kwestie:

  • Wyższa pensja, prestiż, a może komfortowe i bezpieczne środowisko pracy? Co skuteczniej przeciwdziała rotacji?
  • Spragnieni wiedzy, formaliści, zdystansowani, a może ryzykanci – różne postawy pracowników fizycznych do kwestii bezpieczeństwa w pracy
  • Zagrożenia psychospołeczne – stres w miejscu pracy
  • Benefity socjalne, programy edukacyjne, szkolenia

Prelegent:

Andrzej Smółko, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy

Uczestnicy debaty:

Małgorzata Kochańska
Rafał Sekuła
Tamara Bieńkowska

Moderator

Marcin Gralewski
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w CWS-boco Polska

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w CWS-boco Polska, wiodącego międzynarodowego dostawcy usług w zakresie outsourcingu odzieży roboczej. Pracował dla takich firm jak Alcatel, Exatel, Emitel oraz Iron Mountain, gdzie pełnił funkcje menadżerskie w działach sprzedaży i marketingu. W 2013r dołączył do Grupy PKN Orlen gdzie pełnił funkcje CEO w spółce Orlen Oil. Absolwent Politechniki Poznańskiej oraz Akademii im. L. Koźmińskiego na kierunku Psychologia Biznesu. W 2013r. ukończył studia Executive MBA. W 2015r. uhonorowany statuetką Lwa Koźmińskiego w kategorii ‘Menadżer’.

Prelegent

Andrzej Smółko
Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy

Jest liderem i przewodniczącym Koalicji Bezpieczni w Pracy inicjatywy promującej dobre praktyki w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie Prezes CWS-boco, wiodącej firmy z branży serwisu odzieży roboczej. Wcześniej pracował jako Dyrektor Handlowy w międzynarodowych firmach takich jak Philips i Bosch Siemens (B/S/H). Działał też jako konsultant w obszarze produkcji pod własnym szyldem ASMAN Consulting. Dzisiaj jest nadal mocno zaangażowany w sprzedaż i produkcję. Wspiera również młodych ludzi wchodzących na rynek pracy swoją radą i coachingiem.

Uczestnicy debaty

Małgorzata Kochańska
 Doradca Prezesa Zarządu SEKA S.A.

Absolwentka wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorantka Akademii Marynarki Wojennej. Posiada tytuł Master Business Rainer Level Superior w ramach ścieżki szkoleniowo-superwizyjnej w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku. Przewodnicząca Komitetu Technicznego Rady Programowej Ośrodka Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP w CIOP-PIB w Warszawie. Mediator społeczny. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo pracy, ergonomia, mediacje społeczne, polityka równościowa, komunikacja interpersonalna.

Tamara Bieńkowska

Tamara Bieńkowska
Trener, coach, wykładowca akademicki.

Od ponad 16 lat wpiera menedżerów i organizacje prowadząc zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne z zakresu zarządzania, przywództwa, rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz zarządzania zmianą. Jest certyfikowanym trenerem Przywództwa Sytuacyjnego SLIIR, Sytuacyjnego Przywództwa Zespołowego wg Kena Blancharda, oraz certyfkowanym coachem ICC (Lambent do Brasil) oraz Team Coach (Norman Benett Academy). Akredytowana konsultantka Facet5, Extended DISC®. Posiada certyfikat 112 FRIS Style Myślenia. Wykłada na SWPS w Warszawie, WSE im. Ks. Tischnera w Krakowie, WSB w Toruniu oraz UMCS w Lublinie i AWF w Warszawie. Specjalizuje się w sztuce prowadzenia sporów oraz treningu medialnym.

Rafał Sekuła
Członek Komitetu Dialogu Społecznego przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze HR  (min. PKN ORLEN S.A.,  BRW S.A., TP EmiTel Sp. z o.o.), członek Komitetu Dialogu Społecznego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Z wykształcenia prawnik i ekonomista, ukończył m.in. Uniwersytet Jagielloński oraz studia MBA na Wyższej Szkole Zarządzania/Polish Open University/The Oxford Brookes, certyfikowany coach ICC.  Specjalizuje się w szczególności w obszarze zmiany kultury organizacji, posiada ekspercką wiedzę i znajomość trendów w obszarze HR oraz bogate doświadczenie w zakresie relacji ze związkami zawodowymi.