Kompetencje w sektorze motoryzacji – jak ich szukać, jak je odnaleźć

Sesja zorganizowana w formie debaty, w której poruszone zostaną kwestie roli Państwa w rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym.

Tematy i poruszane kwestie:

  • Jakich kompetencji brakuje w sektorze motoryzacyjnym?
  • Ilu pracowników, o jakim profilu potrzebują pracodawcy?
  • Jakie działania podejmują przedsiębiorcy z sektora, żeby  zapobiec lukom kompetencyjnym?
  • Jaka może być rola organizacji branżowych?
  • W jakich obszarach i w jaki sposób może pomóc Państwo?

Na te i podobne pytania będą odpowiadać uczestnicy debaty.

Uczestnicy debaty:

Rafał Kamiński
Anna Świebocka
Alfred Franke
Robert Kierzek
Damian Gąsiorek

Uczestnicy debaty

Rafał Kamiński
Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, PARP

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku swojej kariery zawodowej związany z funduszami europejskimi. W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pełni obowiązki Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach. Odpowiedzialny za realizację działań i projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowych, mających na celu podniesienie jakości kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, w tym projektów dot. powołania i funkcjonowania sektorowych rad ds. kompetencji.

Anna Świebocka
Dyrektor Departamentu Usług Rozwojowych, PARP

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła „Studium Integracji Europejskiej” w Krajowej Szkole Administracji Publicznej we współpracy z Ecole Nationale d’Administration we Francji.
Odbyła staże w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Wielkiej Brytanii w Londynie, w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej w Brukseli, a także w Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej w sekcji Polityki wobec Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Od 1998 pracowała w Departamencie Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Od 2003 roku zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). W Departamencie Wdrażania była odpowiedzialna za nadzorowanie i koordynację Działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2006 roku, pracuje w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Usług Rozwojowych. Odpowiedzialna za funkcjonowanie i rozwój Bazy Usług Rozwojowych będącą platformą łączącą nadzorowanie i koordynowanie opracowywania oraz wdrażania projektów systemowych PARP służących podnoszeniu adaptacyjności kadr przedsiębiorstw.

Alfred Franke
Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 26 lat ściśle związany z motoryzacją. Niezależny ekspert, współwłaściciel firmy MotoFocus.pl specjalizującej się w badaniach rynku części zamiennych. Od 2005 roku Prezes SDCM, w latach 2011-2015 Członek Zarządu FIGIEFA.

Robert Kierzek
Wiceprezes Zarządu Inter Cars S.A.

Z firmą związany od 25 lat.Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (specjalność: samochody i ciągniki).W latach 1992-1996 pracował jako sprzedawca w Inter Cars s.c. Od roku 1996 przez dwa lata pełnił funkcję kierownika działu zamówień. W 1998 r. objął stanowisko dyrektora ds. handlowych. W latach 2001-2010 Wiceprezes Zarządu Inter Cars S.A. Od maja 2010 Prezes Zarządu. Od maja 2017 ponownie na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Spółki Inter Cars S.A.Od 2002 roku do chwili obecnej członek zarządu Q-Service Sp. z o.o. – spółki zależnej Inter Cars S.A.

Damian Gąsiorek

dr hab. inż. Damian Gąsiorek
Profesor nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej