Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Odpowiada m.in. za realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, politykę gospodarczą i zarządza systemem wdrażania Funduszy Europejskich. Do szczegółowych zadań ministerstwa należą sprawy z zakresu działów rozwój regionalny i gospodarka. Dział rozwój regionalny obejmuje m.in. programowanie i koordynację polityki rozwoju oraz zarządzanie systemem Funduszy Europejskich. Do działu gospodarka należą natomiast: konkurencyjność gospodarki, współpraca gospodarcza z zagranicą, własność przemysłowa, innowacyjność, działalność gospodarcza, promocja polskiej gospodarki w kraju i za granicą oraz współpraca z organizacjami samorządu gospodarczego.

https://www.mpit.gov.pl/

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Polski głos branży motoryzacyjnej. To ponad 130 największych graczy Przemysłu i Rynku części motoryzacyjnych, Członków SDCM, reprezentujących interesy przemysłu, handlu i usług o wartości blisko 135 mld złotych rocznie tworzących ponad 320.000 miejsc pracy. SDCM należy do największych organizacji europejskich takich jak: CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) i FIGIEFA (Międzynarodowa Federacja Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych). Stowarzyszenie zrzesza i reprezentuje międzynarodowe przedsiębiorstwa działające w przemyśle motoryzacyjnym, inwestujące w Polsce setki milionów złotych, takie jak Bosch, Brembo, Delphi, Valeo, Federal Mogul, Mahle, ZF TRW, ale również wielu krajowych producentów jak np.: Wuzetem, Asmet czy Lumag. Członkowie SDCM to także najwięksi dystrybutorzy części zamiennych: Inter Cars, Elit Polska, Moto-Profil, GroupAuto Polska i wiele innych

www.sdcm.pl

Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej

Istnieje  od 2001 roku. Jest organizacją prawną zrzeszającą głównie najważniejszych producentów, importerów z branży wyposażenia warsztatów samochodowych, autoryzowanych stacji obsługi pojazdów i Stacji Kontroli Pojazdów. Członkami organizacji są także osoby indywidualne działające w branży techniki motoryzacyjnej. Celem stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów środowiska techniki motoryzacyjnej wobec innych podmiotów i organów państwowych i samorządowych. Przyczyniania się to do tworzenia warunków dla właściwego rozwoju motoryzacji oraz inspirowania, wspomagania i promowania nowoczesnej myśli technicznej  także w polskim wydaniu. Promujemy zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji na rynku motoryzacyjnym , co w naszym przekonaniu leży w interesie przedsiębiorców i klientów. Kształtujemy i upowszechniamy zasady etyki w obrocie gospodarczym. Współorganizujemy wystawy, targi, konferencje, wyjazdy specjalistyczne, spotkania tematyczne i inne imprezy promocyjne.

STM jest jedyną w Polsce organizacją, która należy do europejskiego Stowarzyszenia EGEA European Garage Equipment Association  z siedzibą w Brukseli zrzeszającą producentów i dystrybutorów wyposażenia warsztatowego www.egea-association.eu .

www.stm.org.pl

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Agencja wspiera w pokonywaniu procedur administracyjnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie. Eksperci ZBH oferują szeroki zakres obsługi – od analizy rynku i wiarygodności potencjalnego kontrahenta, przez inicjowanie pierwszych rozmów po organizację stoisk targowych i misji biznesowych. Ich nadrzędnym celem jest zmniejszenie ryzyka działalności za granicą.

https://www.paih.gov.pl/pl

CLEPA

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych to głos europejskich producentów części motoryzacyjnych reprezentujących ponad 3 tys. firm – dostawców najnowocześniejszych komponentów i innowacyjnych technologii zapewniających bezpieczny, innowacyjny i zrównoważony transport, zatrudniających w Europie 5 mln osób. Firmy te inwestują rocznie ponad 20 mln euro w B+R.

https://clepa.eu/

Fundacja Integracja

Ogólnopolska organizacja pozarządowa stworzona przez Piotra Pawłowskiego, która od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz poprawy sytuacji ponad 5 mln osób z różnymi niepełnosprawnościami i  podnosi świadomość społeczną oraz działa na rzecz wyrównywania szans. Jest strategicznym partnerem dla instytucji publicznych i prywatnych w rozwiązywaniu problemów dotyczących osób z różnymi niepełnosprawnościami. Misją organizacji jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością, zwiększenie dostępności, kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz integracja społeczna. Integracja jest liderem w dostarczaniu informacji z zakresu niepełnosprawności. Jej siłą są media. Prowadzi największą w kraju platformę informacyjną.  Od 1994 r. nieprzerwanie wydaje magazyn „Integracja”, najbardziej popularne w  Polsce pismo, mówiące o niepełnosprawności i skierowane nie tylko do osób z niepełnosprawnością. Od 1997 r.  zrealizowała ponad 600 programów telewizyjnych, a od 2003 r., prowadzi najbogatszy tematycznie, związany z niepełnosprawnością portal w naszym kraju Niepelnosprawni.pl (300 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie).

www.integracja.org

Miasto Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, skupiającej 41 miast w centralnej części województwa śląskiego. Powierzchnię 2553 km2 Metropolii zamieszkuje blisko 2,3 miliony ludności. To potencjał, którego inwestorzy nie mogą pominąć planując nowe przedsięwzięcia. Wschodnia brama do Metropolii prowadzi przez Dąbrowę Górniczą, największe obszarowo miasto w regionie, 9 pod względem wielkości w Polsce.

http://dabrowa-gornicza.com/

APRA

Stowarzyszenie Regeneracji Części Motoryzacyjne zostało założone 25 października 1941 roku przez R.A. Van Alena oraz Harry’ego Lestera w Los Angeles. Przez ostatnie 77 lat organizacja urosła w siłę i zrzesza blisko 1000 firm członkowskich z całego świata. APRA nie tylko działa na rzecz swoich członków, lecz również kładzie nacisk na współpracę, wymianę informacji i doświadczeń.

https://apra.org/

FIGIEFA

Międzynarodowa Federacja Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych – powstała w 1956 roku jest międzynarodową organizacją skupiającą niezależnych dystrybutorów części zamiennych dla motoryzacji. Reprezentuje interesy organizacji dystrybutorów działających na rynku części, obsługi i napraw pojazdów z ponad 20 krajów, chroniąc wolną konkurencję na poziomach europejskim i globalnym.

https://www.figiefa.eu/

Frost & Sullivan

Globalna firma doradcza specjalizująca się badaniem 12 głównych gałęzi przemysłu pod katem rynku i technologii, w tym również szeroko pojętej branży motoryzacyjnej. Od ponad 55 lat wspiera organizacje w ich strategiach rozwoju, instytucje w szerzeniu wiedzy oraz pomaga zdefiniować obszary o dużym potencjale wzrostowym. Oferuje klientom gotowe raporty bądź dopasowane do potrzeb klienta projekty konsultingowe.

https://ww2.frost.com/

Klaster „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing”

Klaster “Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” jest inicjatywą Katowickiej SSE dedykowaną podmiotom działającym w sektorze motoryzacyjnym i w obszarze zaawansowanych systemów produkcji (Przemysł 4.0), a w szczególności firmom produkcyjnym i technologicznym, które zlokalizowane są na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Klaster stanowi platformę współpracy, dzięki której firmy optymalizują swoje działania w relacjach business to business i science to business. Wizją Klastra jest wykreowanie województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego, jako środkowoeuropejskiego regionu kompetencji w sektorze motoryzacji oraz w sektorach zaawansowanych systemów produkcji i inteligentnych aplikacji. Klaster SA&M zrzesza dzisiaj 100 podmiotów w tym  89 przedsiębiorstw z sektora motoryzacji i zaawansowanych technologii , 8 jednostek naukowo-badawczych i 3 instytucje otoczenia biznesu.

http://www.silesia-automotive.pl/