Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Odpowiada m.in. za realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, politykę gospodarczą i zarządza systemem wdrażania Funduszy Europejskich. Do szczegółowych zadań ministerstwa należą sprawy z zakresu działów rozwój regionalny i gospodarka. Dział rozwój regionalny obejmuje m.in. programowanie i koordynację polityki rozwoju oraz zarządzanie systemem Funduszy Europejskich. Do działu gospodarka należą natomiast: konkurencyjność gospodarki, współpraca gospodarcza z zagranicą, własność przemysłowa, innowacyjność, działalność gospodarcza, promocja polskiej gospodarki w kraju i za granicą oraz współpraca z organizacjami samorządu gospodarczego.

https://www.mpit.gov.pl/

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Polski głos branży motoryzacyjnej. To ponad 130 największych graczy Przemysłu i Rynku części motoryzacyjnych, Członków SDCM, reprezentujących interesy przemysłu, handlu i usług o wartości blisko 135 mld złotych rocznie tworzących ponad 320.000 miejsc pracy. SDCM należy do największych organizacji europejskich takich jak: CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) i FIGIEFA (Międzynarodowa Federacja Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych). Stowarzyszenie zrzesza i reprezentuje międzynarodowe przedsiębiorstwa działające w przemyśle motoryzacyjnym, inwestujące w Polsce setki milionów złotych, takie jak Bosch, Brembo, Delphi, Valeo, Federal Mogul, Mahle, ZF TRW, ale również wielu krajowych producentów jak np.: Wuzetem, Asmet czy Lumag. Członkowie SDCM to także najwięksi dystrybutorzy części zamiennych: Inter Cars, Elit Polska, Moto-Profil, GroupAuto Polska i wiele innych

www.sdcm.pl

Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej

Istnieje  od 2001 roku. Jest organizacją prawną zrzeszającą głównie najważniejszych producentów, importerów z branży wyposażenia warsztatów samochodowych, autoryzowanych stacji obsługi pojazdów i Stacji Kontroli Pojazdów. Członkami organizacji są także osoby indywidualne działające w branży techniki motoryzacyjnej. Celem stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów środowiska techniki motoryzacyjnej wobec innych podmiotów i organów państwowych i samorządowych. Przyczyniania się to do tworzenia warunków dla właściwego rozwoju motoryzacji oraz inspirowania, wspomagania i promowania nowoczesnej myśli technicznej  także w polskim wydaniu. Promujemy zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji na rynku motoryzacyjnym , co w naszym przekonaniu leży w interesie przedsiębiorców i klientów. Kształtujemy i upowszechniamy zasady etyki w obrocie gospodarczym. Współorganizujemy wystawy, targi, konferencje, wyjazdy specjalistyczne, spotkania tematyczne i inne imprezy promocyjne.

STM jest jedyną w Polsce organizacją, która należy do europejskiego Stowarzyszenia EGEA European Garage Equipment Association  z siedzibą w Brukseli zrzeszającą producentów i dystrybutorów wyposażenia warsztatowego www.egea-association.eu .

www.stm.org.pl

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Agencja wspiera w pokonywaniu procedur administracyjnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie. Eksperci ZBH oferują szeroki zakres obsługi – od analizy rynku i wiarygodności potencjalnego kontrahenta, przez inicjowanie pierwszych rozmów po organizację stoisk targowych i misji biznesowych. Ich nadrzędnym celem jest zmniejszenie ryzyka działalności za granicą.

https://www.paih.gov.pl/pl

CLEPA

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych to głos europejskich producentów części motoryzacyjnych reprezentujących ponad 3 tys. firm – dostawców najnowocześniejszych komponentów i innowacyjnych technologii zapewniających bezpieczny, innowacyjny i zrównoważony transport, zatrudniających w Europie 5 mln osób. Firmy te inwestują rocznie ponad 20 mln euro w B+R.

https://clepa.eu/

Fundacja Integracja

Ogólnopolska organizacja pozarządowa stworzona przez Piotra Pawłowskiego, która od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz poprawy sytuacji ponad 5 mln osób z różnymi niepełnosprawnościami i  podnosi świadomość społeczną oraz działa na rzecz wyrównywania szans. Jest strategicznym partnerem dla instytucji publicznych i prywatnych w rozwiązywaniu problemów dotyczących osób z różnymi niepełnosprawnościami. Misją organizacji jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością, zwiększenie dostępności, kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz integracja społeczna. Integracja jest liderem w dostarczaniu informacji z zakresu niepełnosprawności. Jej siłą są media. Prowadzi największą w kraju platformę informacyjną.  Od 1994 r. nieprzerwanie wydaje magazyn „Integracja”, najbardziej popularne w  Polsce pismo, mówiące o niepełnosprawności i skierowane nie tylko do osób z niepełnosprawnością. Od 1997 r.  zrealizowała ponad 600 programów telewizyjnych, a od 2003 r., prowadzi najbogatszy tematycznie, związany z niepełnosprawnością portal w naszym kraju Niepelnosprawni.pl (300 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie).

www.integracja.org

Miasto Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza to jedno z najprężniej rozwijających się miast w woj. śląskim, które w ciągu ostatnich kilku lat zyskało miano nowego hub’u dla motoryzacji na mapie Polski. Władze miasta stwarzają ku temu doskonałe warunki. Swoją działalność prowadzą  tutaj zagraniczne koncerny specjalizujące się w produkcji komponentów samochodowych, jak NGK Ceramics Polska, Brembo, Saint Gobain Innovative Materials czy Ficomirrors. Nie brakuje również polskich przedsiębiorców reprezentujących sektor MŚP, kooperujących z większymi graczami. Kluczowym atutem nie tylko w ofercie Dąbrowy Górniczej, ale też całego województwa śląskiego jest kompleksowo przygotowany teren inwestycyjny Tucznawa o powierzchni 259 hektarów, który w całości jest objęty granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA – najlepszej strefy ekonomicznej w Europie 2015-2017 roku wg rankingu FDI Business Financial Times.

http://dabrowa-gornicza.com/

APRA

Stowarzyszenie Regeneracji Części Motoryzacyjne zostało założone 25 października 1941 roku przez R.A. Van Alena oraz Harry’ego Lestera w Los Angeles. Przez ostatnie 77 lat organizacja urosła w siłę i zrzesza blisko 1000 firm członkowskich z całego świata. APRA nie tylko działa na rzecz swoich członków, lecz również kładzie nacisk na współpracę, wymianę informacji i doświadczeń.

https://apra.org/

FIGIEFA

Międzynarodowa Federacja Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych – powstała w 1956 roku jest międzynarodową organizacją skupiającą niezależnych dystrybutorów części zamiennych dla motoryzacji. Reprezentuje interesy organizacji dystrybutorów działających na rynku części, obsługi i napraw pojazdów z ponad 20 krajów, chroniąc wolną konkurencję na poziomach europejskim i globalnym.

https://www.figiefa.eu/

Frost & Sullivan

Globalna firma doradcza specjalizująca się badaniem 12 głównych gałęzi przemysłu pod katem rynku i technologii, w tym również szeroko pojętej branży motoryzacyjnej. Od ponad 55 lat wspiera organizacje w ich strategiach rozwoju, instytucje w szerzeniu wiedzy oraz pomaga zdefiniować obszary o dużym potencjale wzrostowym. Oferuje klientom gotowe raporty bądź dopasowane do potrzeb klienta projekty konsultingowe.

https://ww2.frost.com/

Klaster „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing”

Klaster “Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” jest inicjatywą Katowickiej SSE dedykowaną podmiotom działającym w sektorze motoryzacyjnym i w obszarze zaawansowanych systemów produkcji (Przemysł 4.0), a w szczególności firmom produkcyjnym i technologicznym, które zlokalizowane są na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Klaster stanowi platformę współpracy, dzięki której firmy optymalizują swoje działania w relacjach business to business i science to business. Wizją Klastra jest wykreowanie województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego, jako środkowoeuropejskiego regionu kompetencji w sektorze motoryzacji oraz w sektorach zaawansowanych systemów produkcji i inteligentnych aplikacji. Klaster SA&M zrzesza dzisiaj 100 podmiotów w tym  89 przedsiębiorstw z sektora motoryzacji i zaawansowanych technologii , 8 jednostek naukowo-badawczych i 3 instytucje otoczenia biznesu.

http://www.silesia-automotive.pl/

Katowicka SSE S.A.

Katowicka SSE S.A. została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 roku. Utworzono ją w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Jako Zarządzający strefą ekonomiczną, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach oprócz statutowej działalności świadczy również dodatkowe usługi wspierające podmioty działające w strefie oraz jej otoczeniu. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. Obecnie w KSSE działa 350 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 32 mld złotych i stworzyły ponad 75.000 miejsc pracy. Obejmuje swym zasięgiem całe województwo śląskie oraz 4 powiaty w województwie opolskim: Strzelce Opolskie, Kedzierzyn-Koźle, Głubczyce, Krapkowice.

http://www.ksse.com.pl