PROGRAM – XV Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

17.11.2020 I dzień – IAM – handel i dystrybucja
GODZINA
9:45 – 10:00 Rejestracja
10:00 – 10:05 Wystąpienie przedstawiciela polskiego rządu (TBC)
10:05 – 10:25 SDCM – IAM: Podsumowanie Q1-Q3 2020. Prognoza Q4. Marki budżetowe vs. Marki premium
10:25 – 10:40 FIGIEFA: Europejskie regulacje: co dalej z MV BER / GVO?
10:40 – 10:55 Przerwa na kawę
10:55 – 11:15 SDCM: Krajowe regulacje i zagrożenia dla branży
11:15 – 11:35 SKP: zmiany w systemie okresowych badań technicznych
11:35 – 11:50 Przerwa na kawę
11:50 – 12:20 Zmiany w e-commerce w dobie koronawirusa
12:20 – 12:35 Przekuć kryzys w szansę – wsparcie polskich firm na poziomie europejskim
12:35 – 12:40 Zakończenie I dnia Kongresu

 

18.11.2020 II dzień – przemysł motoryzacyjny
GODZINA
9:45 – 10:00 Rejestracja
10:00 – 10:10 Wystąpienie przedstawiciela polskiego rządu (TBC)
10:10 – 10:25 CLEPA – podsumowanie – koronawirus a przemysł motoryzacyjny
10:25 – 10:40 SDCM – koronawirus a przemysł motoryzacyjny w Polsce
10:40 – 10:55 CLEPA – kluczowe europejskie regulacje prawne dotyczące przemysłu motoryzacyjnego
10:55 – 11:10 Przerwa na kawę
11:10 – 11:30 Wystąpienie przedstawiciela Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej dot. europejskich regulacji prawnych
11:30 – 11:50 Części używane vs. regenerowane – zmiany regulacji
11:50 – 12:20 Green Deal i nowa polityka klimatyczna: wpływ na motoryzację i branże powiązane
12:20 – 12:35 Przerwa na kawę
12:35 – 13:20 Przemysł 4.0 – zastosowanie inteligentnej produkcji w przemyśle motoryzacyjnym
13:20 -13:25 Zakończenie II dnia Kongresu

 

Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji programu.